nike mercurial superfly,go here

cheap adidas copa click here

adidas predator football,Web Site

Ekoportál - O projekte

erb SR

Investícia do Vašej budúcnosti

Projekt
„Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“
Tento projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Táto internetová stránka bola vytvorená s finančnou pomocou Európskej únie.
Názory na nej vyjadrené sú výlučne názormi jej autorov a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie.


Stránku vypracovali:
za oddelenie životného prostredia mesta Sereď
Bc. Branislav Koričanský
a
INWARE s.r.o.

Dizajn : Bc. Radovan Bosý
http://www.inware.sk
© 2009

Erb mesta Sereď

Mesto Sereď

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, op žp, EURÓPSKA ÚNIA