Ekoportál - O projekte

erb SR

Investícia do Vašej budúcnosti

Projekt
„Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“
Tento projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Táto internetová stránka bola vytvorená s finančnou pomocou Európskej únie.
Názory na nej vyjadrené sú výlučne názormi jej autorov a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie.


Stránku vypracovali:
za oddelenie životného prostredia mesta Sereď
Bc. Branislav Koričanský
a
INWARE s.r.o.

Dizajn : Bc. Radovan Bosý
http://www.inware.sk
© 2009

Erb mesta Sereď

Mesto Sereď

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, op žp, EURÓPSKA ÚNIA

Shop our clearance shoes collection today for Cheap Superfly Soccer Cleats and Nike Soccer Indoor Shoes Mercurial,visit us.